Bitcoin rozliczenie podatku

wiedza wzbogaca człowieka

Rozliczenie podatku od zbycia kryptowaluty Bitcoin.

Każdy kto dokonuje zbycia kryptowaluty Bitcoin w danym roku podatkowym powinien wiedzieć jak rozliczyć podatek od tych transakcji. Według organów podatkowych należy traktować to jako przychód z praw majątkowych.

Jak wygląda rozliczenie za Bitcoin?

Bitcoin Pit – Według interpretacji indywidualnych wydanych przez Izby Skarbowe sprzedaż kryptowalut podobnych do Bitcoina powinna być traktowana jako przychód z praw majątkowych i konieczne jest rozliczenie tego typu przychodów w formularzu PIT-36. Ważną kwestią jest również rozliczenie Bitcoin na formularzu podatkowym, jeżeli osoba w danym roku podatkowym poniosła koszty wyższe niż uzyskany przychód. Ta opcja pozwala na odliczenie straty od dochodów ze źródeł wykazanych w tej samej pozycji rozliczenia Pit36, czyli ze źródeł zawartych w art. 18 ustawy.

Co w przypadku gdy nie prowadzi się działalności gospodarczej?

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, rozliczenie podatku Bitcoin powinny wykazać na PIT-36 jako prawa majątkowe i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek rozliczamy na zasadach ogólnych wg skali podatkowej. Rozliczyć się z fiskusem należy również w przypadku poniesienia straty z tych transakcji. Taką stratę można rozliczyć w ciągu kolejnych 5 lat.

Rozliczenie Bitcoin dla firm.

Osoby fizyczne, które zajmują się obrotem kryptowalutami Bitcoin w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają większą dowolność przy wyborze formy opodatkowania. W zależności od wielkości przewidywanych przychodów, mogą wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych, ryczałt bądź podatek liniowy.

Najważniejsze kwestie dotyczące Bitcoin.

Bitcoin to innowacyjna waluta wykorzystywana głównie do płatności w Internecie. Jest ona całkowicie zdecentralizowana od instytucji, niezależna od banków i rządów. Można ją wykorzystywać w każdym miejscu na świecie, bez prowizji, limitów i ograniczeń.

Jak rozliczyć Bitcoiny?

Elektroniczna waluta Bitcoin funkcjonuje od 2009 roku. Od innych znanych nam jednostek pieniężnych odróżnia ją to, że pozostaje niezależna od władz i nikt jej nie nadzoruje. W polskim prawie podatkowym nie ma jasnych, sprecyzowanych przepisów odnoszących się do rozliczenia Bitcoin PIT. Należy jednak pamiętać, że podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania, która została wyrażona w art. 9 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z jego treścią, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Ważną kwestią w przypadku rozliczenia Bitcoin jest to, że rozliczyć się z fiskusem należy dopiero wtedy, kiedy dojdzie do faktycznej wymiany Bitcoin na walutę uregulowaną w przepisach prawa.