Informacja o AML

Weryfikacja tożsamości w oddziałach FlyingAtom

Jeśli chcesz zachować od 1 listopada możliwość wypłat z bitomatów powyżej 1000EUR, musisz dokonać weryfikacji tożsamości. Możesz to zrobić we wszystkich oddziałach FlyingAtom. Do weryfikacji niezbędny jest dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy oraz numer telefonu i/lub adres e-mail. Istnieje również możliwość weryfikacji online przez komunikator WhatsApp pod numerem: +48 501 801 849 ( jeżeli używasz innego komunikatora prosimy o kontakt).
Listę naszych biur znajdziesz w zakładce Kontakt.

Informacja o AML

Nowelizacji Ustawy AML – 31 października 2021. – Zmienia się limit transakcji okazjonalnej. Konieczna będzie będzie weryfikacja danych Klienta przy transferze waluty wirtualnej o równowartości 1.000 euro wzwyż. Do 1.000 euro dowód tożsamości nie będzie konieczny. – Klienci będą mogli sprawdzić obecność firmy świadczącej usługi z zakresu walut cyfrowych w specjalnym rejestrze. Link do ustawy uchwalonej dnia 30 marca 2021 r. – LINK Flyingatom informuje, iż jako instytucja obowiązana w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 01.03.2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dz.u. z 2018r poz. 723) posiada wdrożone stosowne procedury, o których mowa w art. 50 powołanej wyżej ustawy, które na żądanie klienta kwestionującego uprawnienie do weryfikacji jego tożsamości są udostępniane do wglądu, w niezbędnym zakresie. Wszelkie przetwarzanie danych w związku ze stosowaniem ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest uprawnione na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.